Stronken frezen

Stronken frezen

Vrijblijvende Offerte

Het frezen of verpulveren van stronken voeren we meestal in regie (aan uurtarief en volgens de effectief gepresteerde tijd) uit. Tijdens ons offertebezoek leggen we u dat duidelijk uit en maken dadelijk een schatting van de werktijd.

4 mogelijkheden om van uw stronken af te geraken:

  • Frezen met de 13pk-frees waar een beperkte doorgang is en kleine stronken weg moeten.
  • Frezen met de 30pk-frees voor een doorgang van minimaal 80cm.
  • Frezen met de grote stronkenfrees aangedreven door onze 235pk-traktor
  • Rooien of uittrekken en afvoeren van de stronken met onze graafmachine met stronkenhaak

Na het stronkenfrezen kunnen wij:

  • Advies geven over inheemse heraanplant
  • Bosfrezen
  • Grondwerken uitvoeren

Wij maken vrijblijvend een offerte voor de gevraagde werken waarin duidelijk de gemaakte afspraken en geldend btw-tarief vermeld staan. Elke offerte is vergezeld van een recent verzekeringsbewijs!