Bosfrezen

Bosfrezen

Vrijblijvende Offerte

Wat mag u van bosfrezen verwachten

Een bosfrees is een heel krachtige frees die de toplaag tot een 10-tal cm diep in de bodem bewerkt. Alles wat de frees tegenkomt wordt in kleine stukjes gehakt. Dikke takken en stammen, wortels en struiken worden helemaal fijngehakt en vermengd zodat dit kan composteren. Bij het bouwrijp maken van terreinen is dit vaak de laatste stap en tevens een goede voorbereiding om de arme grond te verreiken met het achtergebleven organisch afval.

Na het bosfrezen kunnen wij:

Wij maken vrijblijvend een offerte voor de gevraagde werken waarin duidelijk de gemaakte afspraken en geldend btw-tarief vermeld staan. Elke offerte is vergezeld van een recent verzekeringsbewijs!