Boomverzorging

Boomverzorging

Vrijblijvende Offerte

Alvorens u een prijsofferte te bezorgen komen wij steeds de situatie bekijken en bepalen samen met u de nodige en gewenste ingreep.

Wij kunnen u helpen met:

  • Begeleidingssnoei
  • Onderhoudssnoei
  • Herstelsnoei (na beschadiging of foutieve snoei)
  • Standplaatsverbetering
  • VTA – Boomtechnisch onderzoek
  • Opstellen van waardebepalingen volgens VVOG
  • Kandelaren of toppen (doen wij normaal niet, tenzij hier een gegronde reden voor is)

Na het snoeien of verzorgen van uw bomen kunnen wij:

  • Groenafval verhakselen
  • Een boomtechnisch verslag opmaken van de bomen

Wij maken vrijblijvend een offerte voor de gevraagde werken waarin duidelijk de gemaakte afspraken en geldend btw-tarief vermeld staan. Elke offerte is vergezeld van een recent verzekeringsbewijs!