Veiligheid op de eerste plaats!

 

De enige titel waar een uitroepteken niet misplaatst is. VERKO staat niet alleen in voor de veiligheid van zijn medewerkers, maar ook van bewoners, opdrachtgevers en hun mogelijke helpers. Wij beseffen maar al te goed welke verantwoordelijkheden op onze schouders rusten tijdens werkzaamheden als vellen van bomen of werken op grote hoogte, daarom besparen we niet op veiligheid. Alle werkzaamheden gebeuren onder het waakzame oog van een VCA-leidinggevende, al onze medewerkers beschikken over de juiste opleiding en getuigschriften waar nodig. Elke medewerker draagt en gebruikt goedgekeurde beschermingsmiddelen volgens noodzaak; helm, handschoenen, zaagbroek, veiligheidsharnas, enz...

 

Verzekering.

 

Tot op heden hebben wij nog NOOIT gebruik moeten maken van onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.

Maar zeg nooit “nooit”. Daarom sloten wij een verzekeringspolis af voor volgende dekking:

-       Arbeidsongevallen voor eigen personeel

-       Schade aan derden tijdens exploitatie tot 1.500.000 EUR voor lichamelijke evenals zaakschade

-       Schade aan derden als gevolg van ons werk tot 1.500.000 EUR voor lichamelijke evenals zaakschade

Wij zijn effectief als firma actief in Boom- & hoogtewerken verzekerd en NIET als tuinaannemer!!!

en NIET als tuinaannemer!!!